„Osvojil jsem si asertivní techniky, odmítat odpovědnost za to, co nemůžu ovlivnit, dělat práci za ostatní. Nejvíc mě překvapilo, že bych si neměl dávat za vinu, jak se druhý člověk cítí a že je v pořádku, že se kritika nemusí líbit.“